Lưu trữ thẻ: phim xưa Duyên kiếp

Bạch Công Khanh lấy lòng khán giả phim Duyên kiếp

Bộ phim xưa Duyên kiếp đang rất thu hút khán giả màn ảnh nhỏ, trong[Xem]