Tag Archives: noa vn

Công ty TNHH NOA VN

NOA là ứng dụng chia sẻ lợi nhuận với đối tác của mình khi đối tác ký gửi thông tin khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực tài chính. Trường hợp giao dịch thành công, các đối tác sẽ nhận được 1 tỷ lệ lợi nhuận trên giao dịch đó. Các lĩnh vực gồm […]