Lưu trữ thẻ: Lâm Chí Dĩnh

Lệ Nam té trên thảm đỏ vì bị hù, khán giả bức xúc; Lâm Chí Dĩnh hồi phục

Khán giả bức xúc khi Lệ Nam té trên thảm đỏ vì bị hù; Lâm[Xem]