Tag Archives: huong vị tet

Thịt rộng mắm hồi niệm hương vị tết quê.

Thịt ba rọi rộng mắm

Người miền trung khi đến tết lúc nào cũng phải có thịt ba rọi rộng mắm trong nhà mới ra hương vị têt. Một món ăn vừa có thể làm đồ nhắm đãi têt vừa làm món ăn sáng hoặc ăn trưa .rất thuận tiện cho mấy ngày tết. Cách làm thịt rộng mắm theo […]