Tag Archives: gimo

GIMO – Nền tảng ứng lương doanh nghiệp

GIMO – Nền tảng ứng lương doanh nghiệp GIMO là công ty công nghệ phần mềm dịch vụ cung cấp các giải pháp tài chính cá nhân. Sứ mệnh của GIMO “xây dựng các giải pháp công nghệ giúp cho các mọi người có một nền tảng tài chính cá nhân vững mạnh” GIMO tin […]