Tag Archives: findi

Nền tảng gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư Findi.vn

Gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư là cách gọi vốn phù hợp nhất ở Việt nam, đảm bảo được chất lượng dự án, năng lực chủ dự án và lợi ích cho các nhà đầu tư. Giới thiệu Trái phiếu đầu tư – Mô hình gọi vốn tốt nhất cho các dự án nhỏ […]