Category Archives: startup.vnexpress.net

Các staup đã đi link và đầu tư vào staup viet

Linkbank.vn – Sàn vay vốn trực tuyến

Linkbank.vn – Sàn vay vốn trực tuyến Linkbank.vn là nền tảng Websites và ứng dụng công nghệ kết nối trực tiếp giữa người vay và người cho vay, Nhằm giúp người đi vay tiếp cận các thông tin về vay vốn, thẻ tín dụng và bảo hiểm một cách dễ dàng. Các đơn vị tài […]

Nền tảng gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư Findi.vn

Gọi vốn bằng trái phiếu đầu tư là cách gọi vốn phù hợp nhất ở Việt nam, đảm bảo được chất lượng dự án, năng lực chủ dự án và lợi ích cho các nhà đầu tư. Giới thiệu Trái phiếu đầu tư – Mô hình gọi vốn tốt nhất cho các dự án nhỏ […]

Phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum

Phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum Cung cấp phần mềm sàng lọc chứng khoán thông minh ValTum hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư, kết hợp Đầu tư giá trị, Đầu tư tăng trưởng và Đầu tư quán tính với Độ bất ổn định thấp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận […]