Kaizen Asia

Rate this post

Kaizen Asia aka Kaizen IT Solution is a Technical Team working in Software Outsourcing as well as Information Technology product

Giới thiệu

Dự án đầu tư

Thông tin liên hệ

  • Tên đầy đủKaizen Asia
  • Emailnghia.nguyen@kaizenit.asia

Kaizen Asia – Startup VnExpress

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.