Bài 8: Trong cuộc sống, lựa chọn tốt hơn cố gắng

chodautu.com affiliate marketing

Trong cuộc sống này, khi mà bạn thay đổi cách nghĩ thì bạn sẽ thay đổi được số phận của mình.

Bạn chính là thuyền trưởng của tâm hồn và là chủ nhân của số phận của chính mình.

Khi dủ duyên thì đức năng thắng số. Bạn có khả năng thực hiện những lựa chọn.

Bạn chọn giàu có hay nghèo khó đều do bạn mà thôi. Bạn hãy chọn sức khỏe hạnh phúc giàu có và giác ngộ.

Tuần mới đã đến rồi, Hãy lựa chọn những điều tuyệt vời nhất dành cho bạn và tin vào nó, bạn sẽ có một sức mạnh để làm được những điều đó, hãy hành động và tập trung toàn tâm toàn ý, bạn sẽ có kết quả như ý!

#chodautu

0932320699