Bài 4: Bán hàng như không phải là bán hàng

chodautu.com affiliate marketing

Không phải lúc nào bạn cũng bán bán và bán. Nguyên tắc đầu tiên là 3B( Bạn – Bàn – Bán) Hãy làm bạn với khách hàng, chân thành lắng nghe những vấn đề của họ. Từ đó trao đổi để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Công việc bán hàng thành công là bán như không là bán. Bạn phải biết tạo giá trị cho khách hàng. Khách hàng sẽ cảm nhận được giá trị của bạn khi nghe những giải pháp tư vấn tuyệt vời của bạn. Hãy cứ chân thành với khách, khách sẽ chân thành với bạn. Đơn giản là bạn hãy giúp khách hàng có sự lựa chọn tối ưu từ các giải pháp về giá trị mà sản phẩm của bạn đem lại. Đơn giản mà hiệu quả.

Chúc bạn sẽ thành công trong việc bán hàng đem lại nhiều giá trị cho khách hàng hơn nữa.

0932320699